Khách hàng thường nhầm lẫn thuê thiết kế website là làm nội dung website hoặc nhầm lẫn làm web phải bao gồm hỗ trợ liên tục các chi tiết cập nhật nội dung đúng / sai của khách hàng

Thỏa thuận thiết kế website gồm

Trong thoả thuận thi công thiết kế website luôn ghi chú : “Thiết kế website không bao gồm cập nhật nội dung“. Vì thế sau khi bàn giao website, đơn vị thi công chỉ chịu trách nhiệm bảo hành sự cố được hiểu là hư source code website, còn những biến động hình ảnh / câu chữ do khách hàng cập nhật là thuộc bộ phận “content / nội dung” không phải thuộc nhiệm vụ của đơn vị thiết kế website

Nghiệm thu hỗ trợ cập nhật thời gian đầu thường là 1 tuần xuyên suốt liên tục hỗ trợ khách khi khách chưa quen hệ thống, sau ngày đó những vướng mắt liên quan chỉ hỗ trợ bằng email. Và dĩ nhiên chỉ trả lời email những sự cố liên quan đến kỹ thuật.

Làm nội dung website (content) là gì?

Là thi công trang trí website hình ảnh và câu chữ sao cho phù hợp với dự án thường thì có 2 loại làm nội dung website

Dịch vụ làm nội dung cho website ban đầu

Đối với những doanh nghiệp có ít sản phẩm thì chỉ cần làm ban đầu trung bình 2 tháng là trình bày – trang trí nội dung cho đẹp người dùng và Google Seo

Dịch vụ làm nội dung cho website kết hợp Seo

Ngoài những công việc như trên còn:

  • Làm mỗi ngày bài viết tương tác seo với Google
  • Trang trí hình ảnh video đơn giản
  • Hỗ trợ kỹ thuật website nhanh

Những trường hợp sau không phải làm nhiệm vụ của đơn vị thiết kế website

  • Cấu hình seo và quản trị Master Google
  • Các hạng mục liên quan đến nội dung: chèn icon, thay đổi hình ảnh, câu chữ, …
  • Tư vấn sử dụng – trình bày bài viết seo
  • Giải thích đúng – sai nội dung bài viết và quy trình cập nhật cho nhân viên cập nhật website của khách hàng
  • Nhân viên khách hàng chỉnh sửa bố cục website hư hỏng nếu có

Những trường hợp trên là nhiệm vụ của team làm nội dung cho website

Tóm lại mâu thuẫn là:
Nhân viên kỹ thuật là bộ máy chạy bằng cơm, thời gian là thức ăn để sinh tồn, nên không thể nhầm lẫn qua lại việc thiết kế website bao gồm cập nhật nội dung, mâu thuẫn việc này do khách không mua dịch vụ làm nội dung cho website nhưng vẫn muốn hỗ trợ miễn phí việc chăm sóc website