Nếu chẳng may ổ cứng bị hư hay bị mất máy tính thì dữ liệu của bạn sẽ như thế nào !?

Đám mây là gì? Lợi ích của việc sử dụng đám mây?

Đám mây là nơi sao lưu dữ liệu trên internet trung gian kết nối các thiết bị lại với nhau, là một máy chủ chứa dữ liệu online của người dùng.

Ví dụ:
Thuở xưa truyền thống: Bạn đang làm ở công ty muốn save dữ liệu về nhà làm việc tiếp, thì bạn dùng USB để save dữ liệu sau đó về nhà bạn save chép dữ liệu từ USB vào máy tính.
Ngày nay: Bạn đang làm ở công ty, bạn Upload dữ liệu lên đám mây thông qua trang web / ứng dụng. Sau đó bạn về nhà, bạn chỉ cần mở máy tính lên, thì Đám Mây đã đồng bộ hoá dữ liệu tại công ty bạn và bạn tiếp tục làm việc mà không cần phải sử dụng USB.

=> Vậy nếu bạn sử dụng đám mây để lưu trữ thì cho dù máy tính nơi nào đó của bạn bị hư, thì khi sử dụng máy tính mới bạn chỉ việc đăng nhập trở lại sử dụng mà thôi.

Sử dụng đám mây như thế nào?

Cài đặt và sử dụng ít nhất 3 ứng dụng đám mây phổ biến và đồng bộ hoá với máy tính, mỗi một ứng dụng là 1 thư mục/ Folder với nhu cầu công việc khác nhau:

  1. Drive Google (15G) : Dữ liệu công việc cá nhân, hay những việc quan trọng.
  2. Onedrive (15G): Dữ liệu công việc của công ty.
  3. Dropbox (2G – 15G): Dữ liệu công việc dự án xyz.

Hiện nay có nhiều loại đám mây, nhưng nếu tiết kiệm với nhu cầu thấp thì bạn sử dụng phiên bản miễn phí cùng 1 lúc 3 loại đám mây trên là ổn định.

Bạn nên từ bây giờ làm việc với thói quen, “save” lưu tất cả dự liệu vào 3 thư mục này thì sẽ rất thuận tiện cho cá nhân bạn để khi bị hư máy tính thì dữ liệu của bạn vẫn còn sử dụng được.

Sử dụng đám mây có an toàn không? cần chú ý điều gì?

  • Đám mây không an toàn 100%, vì khi bị mất tài khoản bạn sẽ bị mất dữ liệu theo, nên cẩn thận bảo vệ tài khoản email của bạn.
  • Sử dụng mật khẩu cho các tài liệu quan trọng của bạn, đề phòng kẻ xấu.

* Các chuyên gia trên toàn thế giới đang sử dụng ứng dụng đám mây, thì bạn không cần phải suy nghĩ là có nên sử dụng hay không!!!.

Zen