Đoàn kết là sức mạnh, gắn kết để cùng nhau SEO phát triển mạnh hơn trên thương trường internet.

Yêu cầu hội nhập nhóm với tiêu chí tích cực như sau:

  1. Vị trí nhóm: Miền Bắc, Miền Trung & Miền Tây (vì Codexanh đang ở SG, thì như vậy không đụng chạm thị trường của nhau)
  2. Nhóm đang có từ 2 người trở lên
  3. Nhóm đã có web vệ tinh và đang chạy ít nhất 1 dự án SEO

Thông tin gửi về: admin@codexanh.com hoặc comment bên dưới

Tham khảo về codexanh -> Giới Thiệu CodeXanh

Rất mong được hội nhập cùng các team SEO

Admin Codexanh