Sưu tầm font chữ website hay giúp cho website nổi bật hơn. Font chữ website là top trong thành phần quan trọng của 1 website mà ít người để ý đến

Font Montserrat

  • Font chữ này to
  • Tham khảo mẫu: https://look.com.vn

Font ‘Inter’,sans-serif

  • Font chữ này tròn nhìn thoáng
  • Tham khảo mẫu: https://local-bali.com

Font SFTextPro

  • Font chữ này to dẹp cá tính
  • Tham khảo mẫu: https://dulichbali.net