Là một content chuyên nghiệp, hay là một người cập nhật nội dung thông thường bắt buộc không được phạm các lỗi nội dung sau:

1/ Lỗi dính format cũ: do quên xoá định dạng

– Khi copy 1 đoạn văn bản từ nơi khác về website bạn phải xoá sạch định dạng (format) cũ bằng tổ hợp phím khi dán vào là
Ctrl + Shift + V

– Đây là quy định bắt buột và quan trọng, sai phạm gây hiệu quả nghiêm trọng như: chữ to, chữ nhỏ không đúng định dạng ; icon ký tự lạ và link dính đi kèm. Nguy hiểm nhất là dính link website khác nằm trong website của mình.

Lỗi font chữ do định dạng

2/ Dùng hình đại diện sản phẩm (hình intro) sai quy cách:

– Người nhập liệu: Phải thống nhất cách dùng hình. Một là hình nằm ngang, hai là hình đứng.

– Đối với nhân viên content: làm biếng chỉnh kích thước hình quy định 800 x 600

3/ Không chịu giảm kích thước và dung lượng hình:

– Vì khi như vậy website tải hình nặng, load chậm, rớt điểm Google.
-> Xem hướng dẫn giảm kích thước hình ảnh

4/ Lỗi sai link url không giống tiêu đề

5/ Lỗi chèn sai thẻ Heading:

– Trong bài viết không được chèn thêm thẻ H1 (Vì tiêu đề đã mặc định là thẻ H1)

– Chỉ được chèn duy nhất thêm 1 thẻ H2

6/ Chèn từ 2 link trong 1 bài viết ra ngoài website

7/ Sử dụng hình mờ, kích thước nhỏ

8/ Không sắp xếp vị trí folder chứa hình ngăn nắp

Mrsgu