Thay đổi password của thành viên hoặc khoá email thành viên hay đơn giản là muốn vào quản trị các email thành viên này.

Trước tiên bạn truy cập  https:// domain.yandex.com

Sau khi đăng nhập sẽ hiện ra:

 

Sau đó bạn click ” Log in”.  Sẽ hiện ra cái bảng yêu cầu đăng nhập:

Sau đó bạn đăng nhập “user name” và password  (* user là tên ban đầu bạn đặt, không phải email nhé)

Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra bảng bên dưới

 

Sau đó, bạn sẽ được hiện ra trang quản trị email của toàn domain mình.

(*) Thường sẽ bị admin Yandex clock user do nghi ngờ spam… bạn cố gắng thực hiện các yêu cầu nào đó mà nó yêu cầu hoặc liên hệ với support Yandex nhé.

Cóc Xanh