Content được hiểu là tạo bài viết nội dung cho website gồm câu chữ + hình

  1. Kết nối kênh online – quy trình làm việc đội nhóm: i24h, drive, zalo (skype, dropbox, trello …), flickr
  2. Tìm hiểu cách sử dụng: task file, drive, teamview, snagit, chụp màn hình bằng Zalo, flickr,
  3. Tìm hiểu cách upload bài viết lên website theo từng loại hệ thống: WordPress, Blogger, CMS…
  4. Tìm hiểu cách viết bài chuẩn SEO như thế nào ?
  5. Mẹo lấy hình ảnh, chỉnh sửa và xử lý hình và giảm dung lượng hình ảnh
  6. Quy trình chia sẻ sau khi hoàn tất 1 bài viết

Lá xanh