Kinh doanh trên mạng ngày nay là một cuộc chiến trên Google, website xanh và an toàn là điều Google quan tâm.

1. SSL là gì?

SSL viết tắt của chữ Secure Socket Layer: nghĩa là an toàn thông tin – giúp website bạn an toàn trên môi trường internet

2. Lợi ích của SSL?

+ SSL là an toàn thông tin bảo mật web và email
+ SSL thuận lợi cho SEO – GOOGLE đánh giá cao và sẽ ưu tiên lên top những web có SSL

3. Dấu hiệu nhận biết SSL (https):

http://i24h.vn  (không có chữ s đứng sau http, là web thông thường)
https://codexanh.com (có chữ s đứng sau http, là web có gắn chứng chỉ SSL)

4. Ví dụ về những web SSL (https):

https://facebook.com
https://google.com

Những Website chuẩn Google và nhiều hệ thống ứng dụng ngày nay bắt buộc phải có https:// , dù muốn hay không, bạn phải theo định luật mới này  !!!

Lá Xanh