Đa phần các công ty ngày nay thường thích bao vây tên miền cùng tên. Ví dụ: codexanh.com ; codexanh.vn ; codexanh.com.vn . Và dùng nhiều tên miền đó xài chung một website. Sau đó, chủ thể những tên miền đó đặt ra câu hỏi : sử dụng nhiều tên miền chung một website là tốt hay xấu

Trước tiên là tìm hiểu nhiều tên miền chung một website là gì?

  • Cú pháp thường dùng cấu hình tên miền: Url Redirect
  • Có nghĩa là 2 tên miền cùng trỏ về 1 địa chỉ IP / 1 website:
    Ví dụ: Khi click bất kỳ tên miền abcd .com hay là xyzw .com  điều mở ra 1 website chính đó abcd .com

Sử dụng nhiều tên miền giống nhau là tốt cho thương hiệu

  • Nhưng sử dụng nhiều hệ thống website khác nhau
  • Cũng tốt cho việc quảng bá thương hiệu , tránh tranh chấp thương hiệu trùng lập từ khoá

Sử dụng nhiều tên miền chung một website là không tốt đối với Google

  • Google tìm kiếm xác minh chủ thể tên miền này là ai, với mục đích muốn xác minh chủ quyền nội dung / xác thực vấn đề do từ đâu mà có
  • Nhiều tên miền website chạy chung trên cùng một website sẽ ảnh hưởng rất ư là không tốt đến SEO vì Google sẽ hiểu đây là 2 chủ thể website khác nhau nhưng giống nội dung với nhau – nghĩa là trùng lặp nội dung – nghĩa là copy

Lá Xanh