Website thông thường thì cần có combo từ 2 đến 3 màu chủ đạo làm nổi bật website. Sưu tầm thông số màu thiết kế website đẹp & nổi bật sau:

1. Combo màu vàng  + màu nâu : Tham khảo Guvivu.com

Màu vàng #ffc911    +   Màu nâu #ad5b26

2. Combo màu vàng + màu xanh dương đậm

Màu vàng #eca950  +  Màu xanh dương đậm #344f6d

3. Combo danh dương đậm và xanh duong da trời

Danh Dương Đâm #151d70    + Xanh dương da trời #70e8f9

4. Combo đỏ bạt đô và xanh dương đậm đen

Đỏ bạt đô #e15150   +   Xanh dương đậm #304254

5. Đỏ + Xám

Đỏ đậm #d35400  +  Xám  #838383

6. Xanh lá đậm và màu vàng 555 : tham khảo tinahair.vn

Xanh lá #1c3b2b      +  Vàng 555 #ad8833

7. Màu Cam + Màu Xanh lá đậm : tham khảo hotelvivu.com

Màu Cam #d98519    + Màu Lá Đậm #046466

Tổng hợp mã màu đẹp:

#5ad3c0

#007bff

–indigo: #6610f2;

–purple: #6f42c1;

–pink: #e83e8c;

–red: #dc3545;

–orange: #fd7e14;

–yellow: #ffc107;

–green: #28a745;

–teal: #20c997;

–cyan: #17a2b8;

–white: #fff;

–gray: #6c757d;

–gray-dark: #343a40;

–primary: #007bff;

–secondary: #6c757d;

–success: #28a745;

–info: #17a2b8;

–warning: #ffc107;

–danger: #dc3545;

–light: #f8f9fa;

–dark: #343a40;

LinkXanh