cms

Hướng dẫn quản trị website hệ thống WordPress

Link Xanh 670 lượt xem 03/10/2019

Thực hành và theo dõi các tiến độ công việc khi cần quản trị website như sau: 1. Kiểm tra chức năng bình luận (Comment) là công việc của quản trị website: – Bọn spam tấn công thường xuyên, nên nhân viên quản trị website cần theo dõi, loại trừ các bình luận sang mục spam…… Xem thêm

Trình bày nội dung thứ tự câu chữ trong “CMS admin” này được góp nhặt từ cách trình bày của Menu CMS Admin của WordPress và Opencart Home CMS admin: Trạng thái mới của tin Trạng thái mới của sản phẩm (nếu có) Thống kê ABC Module (Chức năng): Tìm kiếm FO và BO …… Xem thêm

Trình bày văn bản trong giao diện admin cms website (có tên gọi chuyên môn là editor) Gồm có các tính năng cơ bản mà nhiều khi bạn tưởng như không có hay quên sử dụng nó. Bên cạnh đó, Editor web có trùng lập 1 số câu lệnh bàn phím như word. Sau đây,… Xem thêm

Website được Lập Trình Viên tạo thành source để giao diện web chạy bên ngoài môi trường internet, và CMS ra đời dùng để người dùng cập nhật nội dung lên web 1. Source: Nơi chứa là hosting – Lập trình viên tạo ra 1 hệ thống gồm: các file, các câu lệnh và định… Xem thêm