Phiên bản thử nghiệm áp dụng từ tháng 4 2020 nhưng chỉ là đề xuất một số người dùng sử dụng, nhưng đến tháng 9 này sẽ áp dụng phiên bản mới cho tất cả người dùng.

Nội dung chính trong phiên bản cập nhật lần này:

+ Nâng cấp tính năng tìm kiếm
+ Giao diện thoáng hơn và cỡ chữ to hơn
+ Tốc độ chạy nhanh hơn
+ Có 2 chế độ màn hình sáng và tối (Chế độ tối, làm dịu con mắt người dùng, chủ yếu là dùng trên máy tính).

Vậy Facebook đang thay đổi, còn bạn thì sao!?