Tên người dùng của Facebook là link SEO và tên mô tả page

Link SEO đó là sự thành công mà Facebook nhanh chóng chiếm lấy người dùng là doanh nghiệp

Tên mô tả page và Tên người dùng nằm ở đâu?

Tên người dùng là gì?

– Link Seo này được hiểu là tên người dùng, nó là tên từ khóa đứng sau facebook.com

Ví dụ: facebook.com/i24h.vn

Lợi ích của tên người dùng này?

– Nó là từ khóa chính cộng thêm ý nghĩa từ “mô tả page” từ đó truy suất ra người dùng mỗi khi “ai đó” gõ từ khóa trên Facebook. Nên việc đặt tên theo từ khóa hay tên công ty giúp kết nối với khách hàng dễ dàng hơn

Chỉnh Link SEO như thế nào?

– Vào Page tìm đến mục giới thiệu và bấm vào chỉnh sửa.

– Sau đó edit tên link seo theo ý muốn, lưu ý tên link Seo không có dấu tiếng việt phải dễ hiểu vì nó như 1 domain phụ website vậy

*Tên link seo là dính liền không có khoảng cách
Sai: Facebook.com/code xanh
Đúng: Facebook.com/codexanh

*Mẹo đặt tên nếu bị trùng:
facebook.com/ www.domain.com
facebook.com/ domain.com
facebook.com/ web.domain.com
facebook.com/ domaincom

Cóc Xanh