Hướng dẫn cài đặt mật khẩu gmail cho bên thứ 3 sử dụng, từ đó nhập thông số trên vào website để làm email gửi đi

Đầu tiên bạn phải vào gmail, sau đó chọn góc phải màn hình (ngay avata có icon “Tài khoản Google” Gmail) -> Hoặc gõ vào trình duyệt link (https://myaccount.google.com/)

Sau đó chọn bên góc trái “Đăng nhập vào Google”

Sau đó, làm như hình

Xác minh 2 bước: là mỗi lần đăng nhập là bạn đăng nhập tài khoản thông thường và thêm 1 mật khẩu gửi về điện thoại của bạn…

Sau quá trình bạn chọn xác minh 2 bước sẽ xuất hiện… thêm 1 pass app nữa (bạn save lại)

Bạn chọn xác minh 2 bước, để kích hoạt thêm 1 mật khẩu cho bên thứ 3 sử dụng. Mục đích để làm dạng email sent đi. Bên cạnh đó, khi bạn giao mật khẩu và pass cho bên quản trị web, email gmail bạn vẫn an toàn, vì với mật khẩu đó chỉ sử dụng làm email sent đi, không mở / không nhận email đến được.

Như vậy, sau khi bạn làm xong bước trên 1 email sẽ có 2 pass: 1 là pass gmail chính và 1 pass gmail app (dùng cho bên thứ 3)

* Lưu ý: Mỗi lần bạn mở email sử dụng nhớ chọn hình thức save thông tin này lên máy tính cá nhân của bạn, để bạn không phải xác nhận 2 bước khi sử dụng hộp thư.

Sau đó bạn nhập tham số email app gmail này vào trang cms admin web của bạn

Cóc Xanh