Do nhiều công ty thích website wordpress giá rẻ, nên mua đã website dạng theme miễn phí hoặc có tính phí trên mạng. Nhưng dù là tính phí rủi ro bạn vẫn bị nếu bạn không update kịp thời các tính năng của WordPress.

Điều gì xảy ra lâu ngày khi bạn không update hệ thống?

+ Là các auto bot của hacker sẽ tìm ra được các file Bug / lổ hổng… từ đó xâm nhập vào hệ thống web bạn dể dàng như đi siêu thị vậy.

Điều gì xẫy ra khi bị nhiểm virut?

+ Lộ thông tin email và password của email “gửi đi”
+ Từ khoá Website bị tụt hạng trên Google và bị Google đánh dấu là spam… giảm điểm chất lượng website
+ Mã hoá thông tin nội dung, đòi tiền chuộc (Chỉ bị những web công ty lớn)

Cóc Xanh