Trước đây, Google có 1 trình duyệt submit link đến G (gửi nội dung đến G để định dạng index… thay vì chờ), nhưng khoảng sau tháng 6/2018, Google tắt trình duyệt đó và chuyển link đến 1 công cụ fetch trong webmaster

Vì thế muốn G định dạng index nhanh nội dung của bạn thì bạn phải sử dụng Webmaster.

Bạn phải đăng ký tài khoản webmaster G -> https://www.google.com/webmasters/  …

Sau đó có 2 cách để bạn sử dụng chức năng Fetch này:

1 là bạn gắn gắn quyền điều khiển website vào tài khoản của bạn
2 là bạn liên hệ “quản trị web” phân quyền cho bạn làm việc đó

*Fetch: Định dạng nội dung được hiểu là tìm nạp link đến G

Bạn sử dụng công cụ có sẳn trên i24h.vn 

Khi bạn được phân quyền, thì bên phải chổ tô màu vàng (hình bên dưới), sẽ hiện ra danh sách website mà bạn có thể sử dụng

Như vậy, với hình thức này, sẽ index link từng web… thay vì như trước kia… xài chung nhiều web

Lá xanh