Top 10 nhóm từ khoá Google cạnh tranh

  1. Từ khoá ngành nghề điện tử
  2. Từ khoá ngành nghề mẹ và bé
  3. Từ khoá ngành nghề bất động sản
  4. Từ khoá ngành nghề thực phẩm chức năng
  5. Từ khoá ngành nghề dầu gội, mỹ phẩm
  6. Từ khoá ngành nghề du lịch
  7. Từ khoá ngành nghề đào tạo
  8. Từ khoá ngành nghề thiết kế wesbite
  9. Từ khoá ngành nghề sản phẩm online
  10. Từ khoá ngành nghề sách

Theo danh sách từ khoá Google cạnh tranh bên trên là gần như không thể seo từ khoá. Tuy nhiên, cũng tuỳ theo phân loại nhánh của sản phẩm với độ dài từ trên 4 từ vẫn còn hy vọng, phải khảo sát phân loại đúng từ khoá đó thuộc thể loại từ khoá cao hay thấp là thực thi được.

Admin