Trình duyệt internet là ứng dụng giao thức http để truy cập tên miền website còn là cầu nối trung gian với môi trường internet

Hay hiểu cách khác bạn sử dụng trình duyệt internet là để gửi thông tin đến các máy chủ web, cũng như lấy các trang web về.

Ngày nay, có nhiều trình duyệt website phổ biến như là: Chrome, Fire Fox, Coc coc, opera, internet explore…

Lá Xanh