Codexanh tường thuật lại cách nhìn mà nhiều đơn vị thành công trên lĩnh vực tiếp thị sản phẩm trên internet rồi lan toả đến người dùng hình thành đơn hàng

Xây dựng bộ thương hiệu gồm:

  • Website (Mini Seo bao gồm)
  • Tivi Channel (Đã hiệu quả từ 2015)
  • Shop gian hàng: Shopee, lazada, tiki, Mrsgu
  • App (năm 2025)

Tiếp thị sản phẩm hiệu quả bằng my tivi channel

Công thức tiếp thị sản phẩm

Thay vì dùng nhiều tiền vào quảng cáo, thì trích 1 phần tiền quảng cáo xây dựng kênh Tivi là đầu tư Mini Seo và website

Tổng chi phí tiếp thị 5 đồng

Mini Seo (1 đồng)  + Tivi Channel (2 đồng) + Ads (1 đồng) + nhân viên Sale (1  đồng)

Hình thức tiếp cận

  • Từ khoá Google : mini SEO & SEM
  • Từ khoá Facebook
  • My Tivi Channel

Nhân viên sale kết hợp mini Seo

Rõ nét và rõ ràng, chỉ đơn thuần, cá nhân đi tìm kiếm khách hàng sẽ không còn hiệu quả nữa. Vì khách hàng cần nhiều thông tin hơn, cần kiểm chứng xác thực để mua hàng

Sale kết hợp với mini Seo = Mini Seo & Sale (MSS) = sale & marketing
MSS đơn giản hơn, đỡ áp lực hơn sale & Marketing dùng được ở cấp bậc nhân viên / chuyên viên

Nhân viên sale ngày nay kiêm nghiệm đa năng để phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại

=> Combo Mini Seo Sale là gì?

=> My Tivi Channel là gì?