Zalo tại Việt Nam hiện nay có khoảng 48% người dùng cao hơn Facebook. Nên việc thay đổi chính sách giảm tương tác người dùng để thúc đẩy dịch vụ OA doanh nghiệp là hợp lộ trình hoạt động được chuẩn bị từ trước

Tài khoản Zalo miễn phí hiện có 6 thay đổi từ ngày 1/8/2022

  1. Tài khoản người lạ sẽ không thể xem, bình luận vào nhật ký của người dùng
  2. Từ ngày 1/8/2022 sẽ chỉ có 40 lần hiển thị trên tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại
  3. Phản hồi 40 hội thoại trên tháng từ người lạ, vượt hạn mức sẽ chỉ được đọc chứ không thể tiếp tục trả lời
  4. Tối đa người dùng sẽ chỉ có 1000 bạn bè, vượt mức sẽ không thể thêm bạn mới hay chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người lạ
  5. Tính năng username / cá nhân tự thay đổi tên nick người khác
  6. 1 tài khoản được mặc định có 5 tin nhắn nhanh, nếu muốn thêm tin nhắn nhanh mới, người dùng phải xóa bớt những tin nhắn nhanh cũ đi

Lý do Zalo thay đổi chính sách giảm tương tác người dùng


Hình minh hoạ tại sao Zalo thay đổi chính sách

  • Zalo đã và đang có gói dịch vụ trả phí với OA doanh nghiệp. Người dùng muốn trải nghiệm nhiều tính năng hơn thì phải trả phí
  • Zalo tiến hành phân biệt tài khoản cá nhân và doanh nghiệp như bao nhiêu ứng dụng khác
  • Những thay đổi từ 1/8 sẽ làm tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân có lợi cho tài khoản cá nhân không muốn bị làm phiền bởi người lạ

Zalo có thu phí tài khoản đang sử dụng hay không?

  • Câu trả lời là không

Zalo chỉ tiến hành giảm tính năng đối với tài khoản người dùng, không có khoá tài khoản người dùng hay bắt buộc người dùng mua gói dịch vụ OA, thay vào đó bạn muốn sử dụng nhiều hơn muốn tương tác nhiều hơn thì phải trả phí, điều này liên quan website có Zalo tương tác trên đó.

Hiện nay có nhiều công ty sử dụng tài khoản cá nhân Zalo để đăng tin mua bán thì từ sau ngày 1/8 họ muốn nhiều đơn hàng hơn buộc phải đăng ký mua gói dịch vụ OA doanh nghiệp hoặc mua quảng cáo từ Zalo

Zalo thực hiện quy trình giảm tính năng giảm tương tác miễn phí cũng như Facebook, bạn muốn có nhiều tương tác hơn phải mua dịch vụ là điều tất nhiên vì hệ thống làm việc và diều hành của Zalo cũng phải có thu nhập để nuôi – duy trì và phát triển hệ thống.

Admin